Friday, November 20, 2009


The Promise of God
Gambar ini bertajuk "The promise of God" merupakan satu gambar yang menyentuhi hati saya. walaupun tajuk adalah "promise of God" tetapi mengandungi maksud tersirat iaitu perjanjian antara dua orang, dua orang di sini boleh di antara ibu bapa dengan anak, boleh di antara kawan dengan kawan atau di antara orang yang kita sayangi. perjanjian ini mengandungi kepercayaan, kesyukuran dan kejujuran antara dua pihak dan tidak akan pecah perjanjian tersebut. kerana perjanjian telah dibina selama-lamanya.

touchingLukisan di sebelah kiri adalah dihasilkan oleh diri saya, saya rasa gambar ini merangkumi makna yang amat mendalam, ibu bapa sanggup memberi segala yang ada pada mereka kepada anak dan memegang anak yang disayangi di tempat yang paling selamat dan selesa. jasa ibu bapa adalah paling mulia....